HEM

VISI

Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, intelek
dan sosial agar dapat menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia
supaya dapat berjasa kepada keluarga, bangsa dan negara. 


MISI
Unit HEM akan :
  • berusaha meningkatkan kebajikan pelajar ke tahap maksimum.
  • mengamalkan dan menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan seharian
  • mengamalkan dan menerapkan budaya penyayang
  • memastikan keadaan persekitaran sekolah sentiasa bersih, ceria dan selamat

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


CARTA ORGANISASI UNIT HEMPENGERUSI
En.Rosli bin Ali

NAIB PENGERUSI
Pn. Aminah binti Hj Yahaya

SETIAUSAHA
Pn. Nurwahida binti Ahmad Ludin


AJK
En. Mohd Naim bin Salleh
-          - Disiplin
En. Khairudin bin Saad
-          - Pengawas
Pn. Ramunah bt Masri
-          - Bimbingan & Kaunseling
En. Abdul Rais b. Zakaria
         - Anti Dadah dan RIMUP
Pn. Noor Hashimah bt Ismail
-          - 3K
Pn. Zahrah bt Shaari
           - Kebajikan 
Pn. Rohani bt Abdullah
-          - Kantin
Pn. Radziah bt Abdul Ghani
-          - RMT / PSS
Pn. Hanisah bt Bahari
-          - SPBT
Pn. Hjh Nasriah bt Mohd Noor
-          - Kesihatan
Pn. Ida bt Ishak
-          - Data & Maklumat Murid
Tn. Hj Zulkifli b. Abd Hamid
-          - Kitar Semula